For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر رسول امیرفتاحی خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر تلفن : 3915382 311 98+ فکس : 3912451 311 98+ وب سایت : رسول امیرفتاحی
  • مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال دیجیتال
زمینه های تحقیقاتی :
  • پردازش سیگنال و تصویر پزشکی
  • پردازش گفتار و تصویر
  • مدل سازی سیستم های بیولوژیکی
  • طراحی دیجیتال و سیستم های پردازشگر

تحت نظارت وف بومی